O nama

    znak-ps-fhb


 

Papir Servis FHB je ovlašćeni Operater za sakupljanje, transport, skladistenje i tretman neopasnog otpada. Osnovani smo 2010. godine i tokom nekoliko godina poslovanja Papir servis FHB je postao lider u oblasti prikupljanja otpadnog papira i drugih vrsta ambalažnog otpada.

Na godišnjem nivou sakupi i preveze preko 85.000 tona otpadnog papira, PET-a i folije. Sve količine prikupljenog starog papira se prerade u fabrikama za proizovdnju kartona i hartije u Srbiji.

Papir servis FHB svoju delatnost obavlja kroz mrežu reciklažnih centara, koji se nalaze u Beogradu i većim gradovima širom Srbije. U planu je otvaranje novih reciklažnih centara.

Na polju reciklaže i zaštite prirodne sredine, Papir servis FHB ostvaruje saradnju sa Vladom Republike Srbije kroz akcije “Očistimo Srbiju”, sa lokalnim samoupravama, kao i mnogim drugim organizacijama. Osnovni cilj projekta je zaštita životne sredine, očuvanje prirodnih resursa i edukacija građana Srbije, posebno mlađe populacije o potrebi I znacaju reciklaže.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     fhb-logo-1


 

Proizvodnja: ambalažni papir (Schrenz, Fluting, Testliner)

Fabrika hartije Beograd je najstarija fabrika papira u Srbiji. Osnovana je daleke 1921. godine.

U sastavu Kappa star grupe je od novembra 2008. Godine, nakon čega se pristupilo kapitalnoj rekonstrukcijiproizvodnih kapaciteta, obzirom da u prethodnom dužem vremenskom periodu fabrika nije radila. Posle investicija od preko 23 mln EUR, pokrenuta je proizvodnja. Proizvodni program čine ambalažni papiri (Schrenz, Fluting,Testliner) na bazi 100% reciklirane stare hartije. Ambalažni papiri se proizvode u gramaturama od 90 do 200 gsm.

Fabrika svoju produkciju prodaje na tržištu Srbije i zemalja u regionu.

U toku 2013. godine realizovana je sledeća faza modernizacije proizvodnje, čime su stvorene pretpostavke za proizvodnju od cca 100.000 mt/god ambalažnog papira.

www.fabrikahartije.rs

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     kappastar-group-logo


 

KAPPA STAR grupa je proizvodno orijentisana holding kompanija, koju čini 5 članica:

Fabrika kartona Umka – Beograd, Fabrika ambalaže Avala Ada – Beograd, Fabrika biskvita i keksa Jaffa – Crvenka,Fabrika hartije Beograd, Papir servis FHB – Beograd. Članice Kappa Star Ltd grupe svrstavaju se u vodeće proizvođace u okviru delatnosti u kojima posluju.

Uspeh Kappa Star Ltd grupe, od njenog osnivanja do danas, zasnovan je na posvećenosti proizvodnji,usmerenosti na potrebe kupaca njenih proizvoda, stalnom ulaganju u savremenu opremu za proizvodnju, razvoju kadrova, kao i u bogatom iskustvu i predanom radu zaposlenih.

Kappa Star Ltd grupa je dinamična organizacija, u procesu stalnog usavršavanja i rasta.

Ciljevi: povećanje obima i asortimana proizvodnje radi izlaženja u susret rastućim potrebama kupaca, izgradnja odnosa poverenja i bliskosti sa kupcima nase robe, inovacija proizvoda i procesa proizvodnje u skladu sa savremenim trendovima, povećanje prisutnosti proizvoda Kappa Star Ltd grupe na tržištima u regionu, kao i prerastanje u regionalnog lidera u svim segmentima proizvodnje kojima se bave firme članice Kappa Star Ltd grupe.

www.kappastar.com