Papir Servis FHB

POZIV NA SARADNJU NOVIM SNABDEVAČIMA STAROG PAPIRA , OTPADNE FOLIJE i PET AMBALAŽE

Papir servis FHB - Beograd, vrši otkup svih vrsta ambalažnog otpada.

Svi zainteresovani za preuzimanje stare hartije, otpadne folije i PET amabalaže mogu da se jave na telefone:

011/ 36-02-701 za Beograd,

063/ 545-617 za Novi Sad,  

063/ 425-379 za Niš,

ili putem Email-a na elektronsku adresu: office@papirservis.rs .

Papir servis FHB, stabilnim i stalnim dobavljačima, zavisno od količina, je spreman da na korišćenje da korpe od 4m3, prese, pres kontejnere i specijalizovana vozila.

Osnovne klase papira za kojima postoji stalna potreba:

Copyright 2012 © Papir servis FHB