Papir Servis FHB

Evropski standardi u poslovanju.

Papir servis FHB poseduje sve tehničke i organizacione uslove za prikupljanje, transport i skladištenje ambalažnog otpada, uz poštovanje svih evropskih standarda.

Važnost reciklaže starog papira.

Reciklirajte papir! Jedna tona sakupljenog papira spasiće od seče 17 stabala drveća! Reciklažom jedne tone papira štedimo 4.200 kW električne energije i 32.000 litara vode.

Podrška sakupljačima sekundarnih sirovina.

EKOStar PAK konstantno radi na smanjivanju ambalažnog otpada u životnoj sredini, čuvanju prirodnih resursa i uspostavljanju optimalnog sistema upravljanja otpadom...

Copyright 2012 © Papir servis FHB